Statligt bolag vill ge flera jobb

Text: Betty Marschan, källor HBL, HS, tem.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 29.12.2021

Ett nytt bolag har grundats av staten. Bolaget heter Jobbkanalen Ab och ska hjälpa partiellt arbetsföra att få jobb.

Det nya aktiebolaget Jobbkanalen har som sin viktigaste uppgift att öka sysselsättningen bland personer med nedsatt arbetsförmåga. Jobbkanalen ska främst hjälpa de personer som har svårast att
få jobb. Jobbkanalen är statens bolag och det börjar fungera 2022.

Jobbkanalen ska hjälpa delvis arbetsföra i hela Finland. Bolaget ska bland annat anställa personer med funktionshinder och hyra ut dem till andra företag. På detta sätt ska personer med nedsatt arbetsförmåga få jobb.

I Finland finns över 30 000 arbetslösa personer med nedsatt arbetsförmåga. Jobbkanalen ska försöka ge jobb åt ungefär 1 000 personer.

Det är Arbets- och näringsbyrån, alltså TE-byrån, som söker fram arbetstagare åt Jobbkanalen. TE-byrån förmedlar sedan de personer som har det svårast att få jobb till Jobbkanalen.

Avtalsenlig lön för arbete

Att arbeta är en mänsklig rättighet. Alla människor ska ha rätt till arbete. Även människor med nedsatt arbetsförmåga ska kunna få en fast anställning och lön enligt kollektivavtal.

– Också partiellt arbetsföra personer har rätt till riktiga jobb med lön enligt avtal, påpekar arbetsminister Tuula Haatainen.

Projektledare Melanie Shametaj på FDUV hoppas att TE-byråerna ska få tillräckligt stöd med att bemöta arbetssökande med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV är en intresseorganisation för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning som anställs av Jobbkanalen behöver få tillräcklig handledning, också på svenska, säger Shametaj.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)