Stöd för de asylsökande

Text: Text Erika Sirén, källor HS, Yle, www.mielenterveysseura.fi, www.hdl.fi, www.kela.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.09.2015

Det kommer fler asylsökande än någonsin till Finland. Flykting-förläggningarna är överfulla.

Man letar efter nya stora fastigheter där man kan öppna flyktingförläggningar. En del av de asylsökande har tvingats sova i tält. Migrationsverket planerar att öppna flera nya förläggningar.

En person som flyr för sitt liv kan söka asyl i ett annat land. En asylsökande har rätt till bostad, mat och nödvändig hälsovård. Många finländare har gett kläder och saker till flyktingförlägg-ningarna som kan ge sakerna vidare till flyktingarna. Mat och tak räcker inte

Många asylsökande har upplevt svåra saker. Deras situation i Finland kan också vara svår. På flyktingförläggningarna  får de mat och tak över huvudet, men det räcker inte alltid.

Ofta har de asylsökande upplevt otrygghet och våld. De kanske har blivit torterade i landet de flyr ifrån. Resan har kanske också varit mycket svår.

De svåra upplevelserna kan orsaka mentala problem hos en del av flyktingarna. De kanske känner ångest och depression.

– I Finland kan de mentala problemen bli värre när framtiden är osäker och flyktingarna är oroliga för sina familjemedlemmar, säger Pia Lindfors på Flyktinghjälpen.

– Det är nu svårare än förut att få sin familj till Finland. Särskilt svårt har de barn som har kommit ensamma till Finland. Till exempel 2013 fick bara ett enda barn sina föräldrar till Finland. De andra 156 som ansökte fick nej.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)