Stor förändring i fåglarnas liv

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.03.2020

Klimatförändringen påverkar de finländska fåglarnas liv på flera sätt. En del fåglar blir mindre, andra byter färg.

Det har kommit en ny bok som handlar om hur klimat- uppvärmningen påverkar fåglarna i Finland. Forskarna Aleksi Lehikoinen och Mari Pihlajaniemi och fotografen Heikki Eriksson har gjort den finska boken som heter Linnut ja ilmasto (fåglarna och klimatet).

– Fåglarnas liv är inte som förut säger Mari Pihlajaniemi i en intervju för Yle. Pihlajaniemi är överraskad av hur många saker som påverkas av klimat- förändringen.

I södra Finland har fåglarna till exempel nytta av att vintern är varm. Det har kommit flera nya fågelarter till Finland från södern. Många sjöfåglar är nu hela vintern i Finland. Så är det till exempel med viggen, knipan och storskraken. Förr var de här fåglarna i Finland bara på sommaren och flyttade bort på hösten.

Många av de sydfinländska fåglarna lever nu i skogen i norra Finland. Det finns allt mindre tjäder och orre i skogarna i södra Finland. Men de fåglar som hör hemma i norra Finland får problem när de tvingas flytta allt längre norrut. Till exempel ripan lever numera i allra nordligaste Lappland, nära Ishavets strand.

En del fåglar anpassar sig fort till förändringarna. Jordugglorna var förr gråa. Nuförtiden är de flesta jordugglorna bruna. Brunt är en bra skyddsfärg för ugglorna som lever i skogen när det inte finns så mycket snö.

Forskare har märkt att gråsparvarna nuförtiden är lättare än förr. Sparvarna överlever på mindre mat när vintrarna är varma.

Källor STT, Yle, HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)