Större behov av lättläst

Text: PK
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 11.02.2014

Det finns en halv miljon människor i Finland som behöver lättläst information.

Enligt finska Selkokeskus har antalet personer som använder och behöver lättläst ökat betydligt.

Det finns olika orsaker till ökningen. De senaste tio åren har både mängden gamla och invandrare ökat mycket i Finland.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)