Stort dataintrång i Helsingfors

Text: Petri Kiuttu, källa Yle
Foto: Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto
Artikel publicerad: 21.05.2024

Det har gjorts ett stort dataintrång i Helsingfors stads system. Någon hackare har tagit sig in i datasystemet för stadens skolor. Hackaren har tagit elevers och föräldrars personbeteckningar.

Dataintrånget i Helsingfors stads datasystem är ett stort brott. Dataintrånget berör 120 000 personer. Den som gjorde dataintrånget stal information om 38 000 anställda och 80 000 elever och föräldrar.

Dataintrånget gjordes i stadens system för skola och utbildning. I det här systemet finns information om elever och skolor. Den som tog sig in i systemet tog information som gäller elever, föräldrar och personal.

En del av informationen är känslig. Bland den stulna informationen finns material som handlar om barn som behöver särskilt stöd. Här finns till exempel utlåtande som läkare har skrivit.

Server borde ha uppdaterats

Det var möjligt att göra dataintrånget och komma åt informationen därför att stadens serverdator inte hade uppdaterats. Experter säger att det kan göras flera liknande dataintrång om man inte är noggrann med datasäkerheten.

Man upptäckte dataintrånget på valborgsmässoafton, den 30 april. Hackaren kom in i Helsingfors stads datasystem via en distansförbindelseserver. Sådana distansförbindelseservrar behövs för att personalen ska kunna använda systemet också när de jobbar annanstans än på arbetsplatsen. Många som jobbar på distans använder dessa distansförbindelseservrar.

En av Helsingfors stads distansförbindelseservrar var inte uppdaterad. Det gjorde att hackaren kunde ta sig in i stadens datasystem med sin egen dator.

Centralkriminalpolisen och polisen i Helsingfors utreder dataintrånget. Polisen säger att det här är ett grovt dataintrång. Polisen vet ännu inte och säger inget om vilka alla uppgifter hackaren stal. Polisen utreder också Helsingfors stads verksamhet. Polisen undersöker varför en hackare kunde ta sig in i Helsingfors stads system.

Hackaren har inte ännu tagit kontakt med Helsingfors stad eller några människor. Man vet ännu inte om hackaren till exempel tänker kräva att få pengar. Hackaren har inte heller ännu publicerat någon information på nätet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)