Straffen ska bli strängare

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 31.01.2019

Sexualbrotten det har talats om nyligen, har fått partierna att vakna. Politikerna vill nu fort ändra minst tre lagar. Man hoppas att det ska minska på sexualbrotten.

Alla partier i riksdagen träffades i mitten av januari. Partierna talade om vad man kan göra för att förhindra sexualbrott.

Det här mötet hölls för att det kom fram flera misstänkta sexualbrott i Uleåborg. De misstänka är utländska män och offren är barn och unga.

Förebyggande och hårda straff

Partierna fick bråttom att ändra strafflagen. Straffen ska bli strängare om sexualbrott riktas mot barn. Partierna föreslår också att polisen lättare ska kunna använda människors personuppgifter för att förhindra brott.

Partiernas tredje förslag berör människor med utländsk bakgrund. Partierna föreslår att en person kan förlora sitt finländska medborgarskap om hen har gjort sig skyldig till ett sexualbrott.

Regeringen beslöt senare att jobba för mera förebyggande arbete mot sexualbrott. De här sakerna ska behandlas i skolor, i socialarbetet och i arbetet med unga. Fler poliser ska jobba på internet.

Regeringen ska också mera effektivt skicka tillbaka personer som inte har fått asyl. Till exempel Irak tar inte tillbaka människor som inte har fått asyl i Finland.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)