Strejk satte stopp för import och export

Text: Petri Kiuttu, källa Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.02.2023

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbundet AKT började strejka på onsdagen. Strejken har fått nästan hela Finlands handel med utlandet att stanna upp.

Förbundet AKT:s strejk började i hamnarna på onsdag morgon. Efter det har man varken lossat eller lastat några fraktfartyg. Finlands export och import, alltså handel med utlandet, har stannat.  När handeln är på paus betyder det stora ekonomiska förluster, ungefär 400 miljoner euro per dag. Strejken påverkar alltså också Finlands ekonomi.

AKT strejkar eftersom arbetsgivarna och arbetstagarna inte har kunnat komma överens om hur stora lönerna ska vara. Arbetstagarna vill ha löneförhöjningar. Ungefär 9 000 arbetstagare strejkar.

Exportbranschernas teknologiorganisation Teknologiateollisuus är besviken över att AKT började strejka. Teknologiindustrins andra branscher har redan ett avtal. När AKT strejkar leder det till svårigheter för hela branschen.

Man försöker förhandla fram ett avtal för stuveriarbetarna, idag fredag.

Strejken påverkar många saker

Bil- och transportbranschens strejk påverkar också många andra saker. Eftersom fraktfartygens last inte lossas, kan strejken märkas också i butikerna. Det kan hända att en del hyllor står tomma i butikerna. Till exempel kan frukt och grönsaker som kommer från utlandet ta slut i butikerna.

Också postbranschens förbund PAU strejkar. Posten började sin stödstrejk i torsdags. Av den här orsaken kommer nu post och paket fram långsammare än vanligt. Postens lastarbetare strejkar fram till tisdag, om inte AKT:s strejk tar slut före det.

I Helsingforsregionen är nu också sophämtningen långsam. Av den orsaken kan fastigheternas sopkärl bli överfulla.

 

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)