Strejk stoppade alla tåg

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 16.08.2017

Tågen stod stilla på måndag kväll och tisdag. Det berodde på att lokförarna protesterade mot beslutet att konkurrensutsätta tågtrafiken.

Tågtrafiken ska öppnas för konkurrens. Lokmannaförbundet godkänner inte det sätt man gör det på. Förbundet ordnade en strejk och därför stod tågen stilla. Strejken pågick från måndag kväll till tisdag kväll.

Konkurrensutsättningen betyder att man i framtiden kan åka tåg också med andra bolag än VR.

Trafikminister Anne Berner berättade förra veckan hur tågtrafiken ska öppnas för konkurrens. Olika företag inom transportbranschen kan börja köra tågturer i början av 2020-talet.

Företagen ska hyra tågen Tanken med förnyelsen och konkurrensutsättningen är att folk sak börja åka tåg mera än förut. VR:s tåg ska ägas av ett särskilt bolag som bara äger lok och vagnar. Bolaget ska sedan hyra ut tågen till de företag som ska börja köra de olika tågturerna.

Lokförarna motsätter sig planerna. De anser att de olika företagen borde ha egna vagnar och lok och inte hyra dem.

Källor HS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)