Svårare få familjeåterförening

Text: Markku Juusola, källor Finlands flyktinghjälp, Yle, Suomenmaa
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 24.05.2016

Regeringen tänker göra reglerna för familjeåterförening strängare.

Enligt ett nytt lagförslag borde en flykting förtjäna minst 2 600 euro i månaden för att få ta sin maka eller make och två barn till Finland.

Regeringen tänker göra reglerna strängare för att minska på mängden flyktingar som kommer till Finland. Regeringen hoppas att flyktingarna inte ska tycka att Finland är ett lockande land. Regeringen är rädd för att familjeåterföreningarna blir väldigt många fler i år och i nästa år, om man inte gör lagen strängare.

Många organisationer och forskare kritiserar de strängare reglerna. Man anser att 2 600 euro är en för hög inkomstgräns. Arbetstagare med låga löner förtjänar inte så mycket.

Det här gör också att det blir svårare för flyktingar att göra sig hemmastadda i Finland. Det är svårt för flyktingarna att koncentrera sig på att söka jobb och studera språk om de är bekymrade över hur familjen har det i ett annat land.

En grupp forskare gav nyligen ut en bok om familjeåterförening. I boken skriver forskarna att det redan nu är svårt att återförena familjer. Forskarna säger att myndigheterna tolkar reglerna på lite olika sätt vid olika tillfällen.

Familjeåterförening är allra svårast för barn som har kommit ensamma till Finland. Myndigheterna är misstänksamma mot minderåriga flyktingar och deras familjer, säger forskaren Anna-Mari Tapaninen i en intervju för Yle.

Myndigheterna tror att de som vill ha hit sin familj är skojare. Forskarna säger att resultaten av DNA-prov, åldersbestämning och intervjuer tolkas olika från fall till fall.

Redan tidigare har reglerna gjorts strängare och det har minskat ansökningarna om familjeåterförening från 2 000 per år till några hundra.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)