Svårt fatta beslut för regeringen

Text: Markku Juusola, källor HS, MTV3, FNB
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.03.2015

Finlands regering misslyckades med många av planerna den hade i början av valperioden. Riksdagen avslutade valperiodens arbete för en dryg vecka sedan.

Nu förbereder sig partierna och politikerna för riksdagsvalet. Det är valdag söndagen den 19 april.

Också regeringen avslutar snart arbetet. Redan nu har många varit mycket kritiska mot regeringens arbete. Till exempel den tidigare riksdagsledamoten Osmo Soininvaara anser att den här regeringen är den sämsta genom tiderna. Regeringen började sitt arbete 2011.

I regeringsprogrammet fanns bland annat kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen (sote). Kommunerna skulle bli färre men starkare. Kommunreformen blev inte klar eftersom kommunerna var emot den. Det blev heller ingen sote-reform eftersom förslaget inte gick ihop med grundlagen.

Det fanns planer på att städerna i huvudstadsregionen skulle börja styras som en metropol. Och det skulle byggas en centrumslinga för att få trafiken att löpa bättre. Studiestödet och yrkeshögskolorna skulle reformeras. Av allt detta blev ingenting. Listan kunde göras ännu längre.

Största orsaken till att det var svårt att fatta beslut var att det fanns för många olika partier i regeringen. Partierna hade olika målsättningar. Därför var det svårt för dem att enas. Många politiker är nu oroade över trovärdigheten vad gäller politik och beslutsfattande.

När reformerna har bromsats har man sparat pengar genom att skära ner. Serviceformer för barn, unga och familjer har blivit sämre.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)