Svenska är nyttigt på flera sätt

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 11.10.2017

Kunskaper i svenska är nyttiga både för enskilda personer och för vårt land.

Svenska nu är ett nätverk som stöder undervisningen i svenska i Finland. Svenska nu fyllde tio år och ordnade seminarium i förra veckan.

En debatt om Finlands tvåspråkighet var ett programnummer. I debatten deltog den före detta statsministern och SDP-politikern Paavo Lipponen, Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson och Kimmo Sasi som är samlingspartistisk poliltiker och Hanaholmens direktions ordförande.

Regeringens språkpoliltik och språkförsök fick kritik. Språkförsöket innebär att 2 200 finskspråkiga elever nästa höst inte behöver studera svenska utan kan välja ett annat språk i stället. En del elever i östra Finland kanske väljer att studera ryska.

– Visst är det bra om flera elever lär sig ryska, men förstår eleverna vad det kan betyda om de inte lär sig svenska, undrade Paavo Lipponen.

– Den som väljer bort svenskan när den är tolv år gammal kan ångra sig tio år senare, sade han.

Kimmo Sasi sade att det var ett dåligt beslut att göra svenskan frivillig i studentexamen.

– Människor tycks tänka att det bara ska bli mera valfrihet i skolan. Det är dåligt om det leder till att färre elever väljer främmande språk, fortsatte Lipponen.

Svensklärarnas ordförande Satu Pessi satt i publiken. Hon sade att frivilligheten har lett till att allt färre skriver svenska i studentexamen. Men det är också allt färre som skriver tyska eller andra främmande språk i studentexamen.

Debattdeltagarna var eniga om att kunskaper i svenska är en viktig sak med tanke på det nordiska samarbetet. För finländare som kan svenska finns goda möjligheter att både studera och arbeta i Sverige.

Språklärarsakkunniga Eva Jernström kom med hälsningar från Sverige. Hon sade att många unga tänker att det räcker att lära sig engelska, men att det inte är sant.

– Mångsidiga språkkunskaper öppnar många dörrar och skapar möjligheter, sade hon.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)