Tågstrejken började

Text: Petri Kiuttu, källor Yle, HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 20.03.2023

En tågstrejk har börjat. Strejken har stoppat tågtrafiken i hela Finland. Man vet ännu inte när strejken tar slut.

Lokförarna började strejka genast efter midnatt på måndagen. Strejken har stoppat tågtrafiken i hela Finland. Alla tågturer både inom fjärrtrafiken och närtrafiken har inhiberats.

I Helsingforsregionen fungerar ändå metron, bussarna, språkvagnarna och färjan till Sveaborg.

VR inhiberar tågturer bara en dag i förväg. Idag på måndagen inhiberade man tisdagens turer. Så här fortsätter man tills strejken tar slut.

Man vet inte hur länge strejken pågår. Strejken fortsätter tills arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter kommer överens. Lokförarna vill ha bättre arbetsförhållanden.

Riksförlikningsmannen Anu Sajavaara är med i förhandlingarna. Nästa gång försöker man komma överens på onsdagen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)