Tapio Luoma blir ny ärkebiskop

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 05.03.2018

Den evangelisk-lutherska kyrkans nya ärkebiskop heter Tapio Luoma. Luoma tar över som ärkebiskop den 1 juni. Då blir den nuvarande ärkebiskopen Kari Mäkinen pensionerad.

Den lutherska kyrkan valde Tapio Luoma till ny ärkebiskop i valets andra omgång den 1 mars. Hans motkandidat var Björn Vikström som är biskop i Borgå stift.

Luoma är biskop i Esbo stift. Han är 55 år gammal och teologie doktor till utbildningen.

Ärkebiskopen är den högsta biskopen inom den lutherska kyrkan. Ärkebiskopen arbetar i Åbo men det han säger och gör påverkar församlingarna i hela landet. Det finns sammanlagt nio biskopar i Finland.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är den största religiösa sammanslutningen i Finland. Den lutherska kyrkan har ungefär fyra miljoner medlemmar.

Ungefär 70 procent av finländarna är medlemmar och erkänner den protestantiska kristna tron. Den evangelisk-lutherska kyrkan förlorar ändå en del medlemmar varje år.

1 svar på ”Tapio Luoma blir ny ärkebiskop”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)