Taxilagen ska bli bättre

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 29.01.2020

Regeringen ska göra ändringar i taxilagen. Det finns flera problem med lagen. Taxiresorna har blivit dyrare efter att den nya taxilagen började gälla.

Den förra regeringen som leddes av statsminister Juha Sipilä ändrade många saker i taxilagen. Trafikminister Anne Berner tog bort många regler som gäller konkurrens och vad taxiresor får kosta.

Det var meningen att det skulle leda till valfrihet och billigare priser. Men nu är det svårt att få tag på en taxi på små orter. Och det har också blivit dyrare att åka taxi.

Idag kan vem som helst börja köra taxi. Det här har lett till att det finns många taxibilar i stora städer. Men det har inte lett till billigare priser. Taxiföretagarna höjer nu priserna när många vill åka taxi, till exempel under julens festsäsong och vid valborg.

Taxiförnyelsen ska inte tas tillbaka

Den nuvarande statsministern Sanna Marins regering tänker snabbt förbättra taxilagen. Det är trafik och kommunikationsminister Timo Harakka som har ansvar för att taxilagen görs om och blir bättre. Harakka säger att man inte heller i fortsättningen ska reglera hur många taxibilar det finns eller vad det få kosta att åka taxi.

– Men taxiresans pris måste bli klarare. Man måste också kunna få kvitto för resan. Nu har det funnits situationer där äldre människor inte har vågat åka taxi, säger Harakka i en intervju för Yle.

Ett av de största problemen nu är att det är svårt att få tag på en taxi på en liten ort. Särskilt på veckoslut och nätter är det svårt att få tag på en taxi.

Källor HS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)