Taxipriserna blir fria

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.09.2016

Regeringen har beslutat att taxiföretagarna får bestämma priserna själva.

Hittills har det varit bestämt på förhand hur mycket en taxiresa får kosta. Alla taxibilister har haft samma priser. I fortsättningen ska taxiföretagaren själv få bestämma priset på resan.

Taxiföraren och kunden kan förhandla om priset. Det här leder troligen till att konkurrensen mellan olika taxiföretagare ökar och det kan leda till billigare taxipriser.

Regeringen beslöt också ändra reglerna för taxilicenser. Det ska bli lättare att få en taxilicens. Det här kan leda till att det blir flera taxibilar i framtiden.

I Sverige avreglerade man taxiverksamheten redan år 1990. Där blev det fler taxibilar i trafik. Men det ledde också till att taxiresorna blev dyrare i stället för billigare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)