Tjänstespråket är ofta för svårt

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 04.11.2014

Ny språkkampanj vill att myndigheter använder ett tydligare språk.

Redan länge har det i Finland funnits en lag som säger att myndigheter ska använda ett klart och förståeligt tjänstespråk. Trots det använder myndigheter ofta ett svårt språk.

Nu har en ny kampanj Gott tjänstespråk! startat. Tanken är att språket myndigheterna använder nu ska bli bättre. Kampanjen föreslår olika sätt att förbättra tjänstespråket. Ett sätt är att skära ner onödiga texter. Kampanjen påminner också om att en del av medborgarna behöver lättläst information.

– Ett svårt tjänstespråk orsakar många slags problem. Om folk  inte förstår myndigheternas språk vet de inte vad de borde göra, säger Pirkko Nuolijärvi som är direktör på Institutet för de inhemska språken.

Kampanjen är ett samarbete mellan Institutet för de inhemska språken, Kommunförbundet, Finansministeriet, statsrådets kansli, Undervisnings- och Kulturministeriet och Selkokeskus.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)