Tre stora stadsregioner i framtiden

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 26.06.2020

År 2040 kommer det att finnas bara tre stora stadsregioner i Finland. Helsingfors, Tammerfors och Åbo växer. I norra Finland växer också Uleåborg.

En utredning visar att en allt större del av människorna flyttar till huvudstadsregionen. Också regionerna kring Tammerfors och Åbo växer. Från resten av Finland flyttar folk bort.

I medeltal blir invånarna i dessa tillväxtcentra äldre. Allt fler stadsbor är pensionärer. Det här beror på att det föds färre barn än förut.

Konsultbyrån MDI sysslar med områdesutveckling. MDI förutspår att 70 procent av finländarna kommer att bo i en av tio stadsregioner i framtiden. Fastän invånarna i Helsingfors blir äldre i medeltal flyttar också många människor i arbetsför ålder till huvudstadsregionen.

Förutom områdena kring Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg, växer också Jyväskylä. Också Lahtis, Joensuu, Seinäjoki och Vasa hör till stadsregionerna.

Källa HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)