Uppståndelse om hemligheter

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 20.12.2017

Det blev mycket uppståndelse om tidningen Helsingin Sanomats artikel om militär underrättelseverksamhet.

På lördagen publicerade Helsingin Sanomat (HS) en artikel som berättade om försvarets hemliga spaningscenter. Centret ligger i Tikkakoski i Mellersta Finland. Där lyssnar man efter och följer kommunikation i luften. Man samlar också information via bilder man får från flygplan och satelliter.

Det blev stor uppståndelse eftersom informationen om detta kom från hemliga dokument. Nu utreder polisen saken. HS misstänks för brottet avslöjande av försvarshemligheter.

Man planerar en ny lag i Finland som skulle öka spaningscentrets verksamhet. Enligt förslaget skulle centret få rätt att följa med också internet, e-post och telefonsamtal. HS ville berätta vad spaningscentret har gjort hittills.

  Källor HS, FNB, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)