Vaccineringarna är nu igång

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 10.02.2021

Finland kom igång med vaccineringarna mot coronaviruset i januari.

Massvaccinationer, det vill säga vaccinationer av stora grupper människor har nu kommit igång också i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) säger att coronavirusvaccin ges först till riskgrupperna.

Till riskgrupperna hör personer med stor risk att bli allvarligt sjuka om de smittas av corona. Arbetande människor och studerande kommer sannolikt att börja få vaccin först i maj. Ungefär 180 000 personer har fått coronavirusvaccin i Finland.

Kommunerna ordnar vaccineringen. Kommunerna kommer att berätta i vilken ordning vaccinet ges. Det är gratis att låta sig vaccineras.

Källor STT, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)