Vägtrafiklagen ändras -gäller även cyklister

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.04.2020

En ny vägtrafiklag gäller från och med den 1 juni 2020. Det kommer nya regler och vägmärken som gäller cykling.

En ny trafiklag tas i bruk nästa sommar. Transport och Kommunikationsverket Traficom har gett ut en broschyr på svenska om cykling och lätta elfordon.

Nytt är att cykelvägarna nästan alltid är enkelriktade. Om cykelvägen är dubbelriktad så finns det en ny skylt med två pilar.

Från och med sommaren måste alla cyklar ha en röd baklykta när det är mörkt. Nytt är också att polisen får ge böter åt cyklister som bryter mot lagen. Boten är 40 €.

De nya trafikmärkena kan man se på Väyläs Flickr-sidor.

Källor Traficom, Väylä

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)