Vårdarna ska bli ännu färre

Text: Tuija Hannula, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.10.2016

Regeringen planerar att minska antalet vårdare inom äldrevården. Många är rädda för att färre vårdare kan leda till sämre vård.

Enligt planerna ska fyra vårdare i fortsättningen sköta tio äldre personer dygnet runt.

I skiftesarbete betyder det här att bara en vårdare sköter tio äldre på morgonen, på kvällen och på natten eftersom en av de fyra är ledig. Det här gäller äldre som behöver vård dygnet runt.

– Nu är antalet vårdare så lågt att det inte längre går att sköta jobbet väl, säger Päivi Topo som är direktör på Äldreinstitutet.

Närvårdarnas och primärskötarnas förbund har protesterat mot nedskärningarna. De nya gränserna för antalet vårdare finns inskrivna i regeringsprogrammet och i nästa års budget.

Regeringen försöker spara sammanlagt 70 miljoner euro. Ett sätt att spara är att minska på antalet vårdare som ska ha lön.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)