Vårdbolag fick anmärkning

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.05.2019

Vårdbolaget Esperi Care har fått en tillsägelse om att rätta till saker inom äldrevården.

Esperi Care är ett stort vårdbolag. Företaget har vårdhem på flera orter i Finland.

Social- och hälsovårdssektorns övervakningsenhet Valvira uppmanade i april Esperi Care att få ordning på de saker som inte fungerar på vårdhemmen för äldre.

Det här är första gången Valvira tar tag i verksamhet som sköts av ett företag som ger service. Det är däremot inte första gången Esperi Cares problem talas om i offentligheten.

Myndigheterna krävde redan i vintras att bolaget ska göra förbättringar på 20 vårdhem.

För få vårdare

Enligt myndigheterna har vården av de gamla varit dålig på en del av de vårdhem som ägs av Esperi Care. Det största problemet är att det finns för lite personal och för få vårdare på vårdhemmen.

Esperi Care har redan tidigare medgett att det finns problem. Bolaget har lovat anställa mera personal. Enligt Valvira har det inte skett. Samma problem fortsätter som förut.

Om Esperi Care inte gör förbättringar kan bolaget få böter eller till och med tvingas sluta med hela verksamheten.

Enligt Valvira har Esperi Care nu börjat rätta till felen. Valvira kräver att bolaget rättar till problemen i alla sina vårdhem för äldre.

Källor STT, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)