Vårdkrisen är verklig

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 21.11.2019

– Jag hoppas att vårdkrisen har väckt beslutsfattarna så att problemen tas på allvar. Det säger Sari Erkkilä som är sakkunnig på fackförbundet SuPer.

Sari Erkkilä berättar att vårdpersonal ofta tar kontakt. Hon får ofta höra hur illa det är inom äldrevården. Både vårdare och de äldre har det svårt.

Problemet är att vårdarna är för få och det finns för mycket arbete att göra. Det här leder till att de gamla inte får så bra vård som de borde. Och det leder till att vårdarna mår dåligt, för de känner att de inte kan göra sitt jobb ordentligt.

Problemen finns både på vårdinrättningar och inom hemvården för gamla.

– Det finns vårdinrättningar där utbildad vårdpersonal inte vill jobba för att situationen är så svår. Då anställs folk utan vårdutbildning. Inom hemvården är det vanligt att personal hoppar över sin egen matpaus eller jobbar övertid gratis, för att de tycker så synd om de gamla, berättar Erkkilä.

Attitydproblem

Problemet är förstås pengar. Mera personal kunde sköta vården bättre, men flera anställa kostar mera pengar.

– Jag tycker att attityden gentemot äldre är ett problem. Man talar ofta vackert om de gamla, men i slutändan vill man inte ge tillräckligt mycket pengar till deras vård, säger Erkkilä.

Nu finns ett förslag om att lagen ska förnyas. Det ska skrivas in i lagen hur många vårdare som ska finnas jämfört med antalet gamla.

På en vårdinrättning där de gamla behöver mycket vård och hjälp ska det först vara 0,5 vårdare per äldre, senare 0,7.

– Det viktiga är att det nu skrivs in i lagen att det handlar om vårdarbete. Att städa, laga mat eller tvätta kläder är till exempel inte vårdarbete. Det här borde leda till att vårdarna får mera tid att göra sitt egentliga arbete, alltså att vårda. Det är en mycket bra sak, säger Erkkilä.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)