Vårdreformen är här 2019

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.04.2017

Finlands regering har presenterat en tydligare tidtabell för social- och hälsovårdsreformen.

I Finland planeras en omfattande social- och hälsovårdsreform. Reformen är regeringens förslag. Förra veckan presenterade regeringen planerna för riksdagen. Reformen ska genomföras om två år.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula berättade för riksdagen att reformen kan inledas vid olika tidpunkter på olika orter. I de första kommunerna börjar man redan 2018, medan de sista får vänta till slutet av 2020.

Att tidtabellen är olika för olika kommuner beror på att regeringen vill vara säker på att landskapen och företagen hinner utveckla social- och hälsovårdstjänster.

I arbetet med reformen har det varit mycket tal om valfrihet. Tanken är att finländarna efter reformen ska välja var de får sin hälso- och sjukvård.

Då reformen har genomförts väljer alla finländare till vilken vårdscentral de vill höra. Centralerna kommer att ge en bredare service än dagens hälsovårdscentraler. Där kommer att finnas läkare, sjukskötare och socialarbetare. Man väljer vilken central man hör till för ett år, sedan kan man byta om man vill.

Den stora skillnaden efter reformen blir att också företag och organisationer kan grunda vårdcentraler. Många experter är kritiska. De varnar för att de stora företagen kommer att få många kunder som behöver väldigt lite service. Då tjänar företagen mycket pengar på att göra lite jobb, eftersom de får betalt av staten per person.

Många är också rädda för att social- och hälsovårdsreformen ska leda till kaos, trots att tanken har varit att finländarna ska få vård snabbare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)