Vårdreformen irriterar stora städer

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.04.2018

Stora städer är starkt emot vårdreformen. I synnerhet Helsingfors och dess borgmästare Jan Vapaavuori är förargade över reformen.

Den stora landskaps- och vårdreformen börjar år 2020. Vårdreformen kallas SOTE på finska. Då ska 18 landskap bildas som ordnar social- och hälsovårdstjänster åt finländarna.

Vårdreformen kommer att genomföras enligt lagar som regeringen just berett. Partierna som inte är med i regeringen är starkt emot reformen.

De stora städerna tycker illa om vårdreformen och de nya landskapen. De stora städerna är rädda att deras pengar minskar efter reformen. Det är landskapen som kommer att få pengar för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna.

Helsingfors sa nej till vårdreformen

Förra veckan meddelade Helsingfors stadsfullmäktige att Helsingfors är emot landskaps- och vårdreformen. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori talade på stadsfullmäktiges möte. Vapaavuori sa att regeringen antingen är dum eller oansvarig, eller båda två.

Helsingfors och de andra stora städerna växer. Där finns många arbetsplatser. Städerna får in mycket skatter och med dem upprätthåller man välfärden.

Vapaavuori och Helsingfors stadsfullmäktige är rädda för att den här goda utvecklingen stannar. Vapaavuori tycker att landskapen tar över för mycket makt av de stora städerna.

Riksdagen godkänner eller avvisar lagförslagen om landskaps- och vårdreformen i juni.

Källor Helsingin Sanomat, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)