Vårdreformen måste göras om igen

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 30.06.2017

Det förslag till social- och hälsovårdsreform som regeringen har gjort är delvis mot grundlagen. Regeringen måste ändra förslaget. Det här konstaterade grundlagsutskottet på torsdagen.

Riksdagens grundlagsutskott tolkar Finlands grundlag. Utskottet ser till att lagarna följer grundlagen. Vårdreformen kallas sote-reformen på finska. Reformen ska förändra hela social- och hälsovårdsservicen i Finland.

Det finns åtminstone två saker i reformförslaget som inte går ihop med grundlagen. Regeringen föreslog att landskapen ska tvingas bolagisera, alltså starta företag som sköter social- och hälsovårdstjänsterna.

Annika Lapintie är ordförande i grundlagsutskottet. Hon sade att regeringens förslag inte säkrar social- och hälsovårdstjänster för alla. Därför är förslaget mot grundlagen.

Utskottet anser också att hela vårdreformen går för fort framåt. Det kan bli stora problem inom vården om man håller fast vid den nuvarande tidtabellen. Det är meningen att vårdreformen ska träda i kraft i början av 2019.

Nu funderar regeringen på hur man kan gå vidare med social- och hälsovårdsreformen. I samband med reformen grundar man landskap som ska ha landskapsfullmäktige som ska bestämma över social- och hälsovården.

Enligt planen ska det ordnas val till landskapsfullmäktige i januari 2018. Men valet kan flyttas om vårdreformens tidtabell ändras.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)