Västmetron är nu klar

Text: Petri Kiuttu, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.05.2022

I mitten av maj blev byggnadsarbetena på västmetron klara. Man vet ändå inte ännu när metrotågen börjar köra ända till Stensvik.

Nu är västmetron helt färdigbyggd. Metrospåret och alla metrostationerna blev färdiga i mitten av maj.

I framtiden kommer metrotågen att köra ända fram till Stensvik i södra Esbo. Man vet ännu inte när den nya metrolinjen ska öppnas. Testerna och övningskörningarna på det nya spåret fortsätter ännu.

Det är Helsingforsregionens trafik, HRT, som bestämmer när den nya linjen öppnas. Det sker troligen i höst.

Västmetron är en förlängning av metrospåret västerut från Helsingfors. De fem nya stationerna på västmetron finns i Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)