Vem blir Finlands president?

Text: Markku Juusola, Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.01.2018

Presidentkandidaterna berättar om saker de tycker är viktiga. I Finland leder presidenten landes utrikespolitik. Alla presidentkandidater vill jobba för freden både i Finland och andra länder.
Den 28 januari är det valdag i den första omgången i presidentvalet. Förhandsröstningen börjar redan den 17 januari.

Merja Kyllönen vill främja freden. Det talas mycket om militärövningar. Kyllönen vill ordna fredsövningar. Där kunde man tillsammans söka svar på problemen med flyktingar och klimatförändring.

Kyllönen säger att Finland med en åldrande befolkning behöver nya människor, alltså invandrare. Som president vill hon ordna möten där vi kan lära oss förstå varandras seder och kulturer.

Kyllönen anser att tvåspråkigheten är en rikedom för Finland.

Pekka Haavisto anser att Finland kan hjälpa att lösa problem också annanstans i världen. Stora problem är klimatförändringen, konflikter mellan stater och krig.

Som president vill Haavisto ordna diskussioner om aktuella ämnen i presidentens slott. Också invandrare är välkomna dit. De kan ge presidenten råd om utrikespolitiken.

Haavisto anser att tvåspråkigheten är en naturlig del av Finland. Han betonar att svenskans ställning är inskriven i grundlagen.

Matti Vanhanen lovar att Finland ska hjälpa länder i Afrika. Finländska företag kan skapa arbetsplatser i Afrika. Finland kan också medla i fredsförhandlingar. På det sättet minskar mängden flyktingar från Afrika.

Vanhanen vill öka dialogen i Finland. På det sättet minskar rasismen och toleransen ökar.

Vanhanen anser att en av presidentens uppgifter är att se till att tvåspråkigheten hålls levande.

Laura Huhtasaari anser att Finlands och finländarnas bästa är det viktigaste. Hon vill stödja invandrare så att de lär sig finländska värderingar. Hon tänker ta ställning och godkänner inte att någon retas. Huhtasaari anser att det är viktigt att den som vill får lära sig svenska.

Tuula Haatainen vill hjälpa till att lösa de stora problemen i världen, problem som klimatförändringen, behovet av mera jämlikhet och behovet att förbättra kvinnors och barns liv.

Haatainen hälsar invandrare välkomna. Vi måste berätta om Finland för dem så att de känner sig hemma här.

Haatainen vill tala om att det är viktigt att Finland är ett tvåspråkigt land.

Paavo Väyrynen är för ett självständigt och neutralt Finland. Väyrynen betonar att han har mest erfarenhet av alla kandidater. Som president vill han se till att alla behandlas jämlikt. Det här gäller också invandrare om de bor i Finland lagligt.

Väyrynen vill att svenska förblir vårt andra nationalspråk.

Sauli Niinistö är vår nuvarande president. Han säger att han har lett Finland i sex år i en osäker värld. Han vill fortsätta sitt arbete. Han vill att vi ska ha en måttfull och förnuftig inställning till invandrare. Finland är ett bra hem också för dem som har flyttat hit från andra länder.

Niinistö säger att det viktigaste är att man använder svenska varje dag. Det ska han också göra.

Nils Torvalds betonar att han vet hur man tänker i EU, i USA och i Ryssland. Han kan många språk och han kan förhandla med ledare från andra länder. Torvalds vill ha flera invandrare till Finland av två orsaker. Finland måste hjälpa människor som inte längre kan bo i sitt eget land. Finländarna fick själva hjälp under kriget. Och Finland behöver nya invånare eftersom befolkningen här blir äldre.

Torvalds säger att det svenska språket är en viktig del av Finlands identitet. Han säger att både finskan och svenskan, men också teckenspråket och samiskan får en synlig roll när han är president.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)