Vi äter mera grönsaker och mindre kött

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva, Luke
Artikel publicerad: 25.06.2020

Trenden är att finländarna äter mindre kött och mera grönsaker än förut. Havre och olika havreprodukter blir också populärare.

Naturresursinstitutet Luke har kommit med en översikt av hur mycket finländarna äter av olika livsmedel. Alla siffror är medeltal och säger ingenting om hur enskilda finländare äter, men man kan ändå se i vilken riktning utvecklingen går.

– Konsumtionen av kött minskar. Redan i flera år har finländarna ätit allt mindre svinkött och i stället allt mera fågelkött. Nu märker man första gången att konsumtionen av nötkött klart har minskat. Det är säkert all diskussion om att kött är dåligt för klimatet som har påverkat. Det här säger specialist Erja Mikkola på Naturresursinstitutet (Luke).

Enligt Lukes siffror konsumerade finländarna i medeltal närmare 19 kilo nötkött per person år 2019. I medeltal var minskningen ett halvt kilo jämfört med föregående år. Sammanlagt äter finländarna ändå i medeltal 80 kilo olika slags kött per år.

Enligt Lukes statistik åt finländarna i medeltal 66 kilo frukt och 66 kilo grönsaker per person år 2019.

– Konsumtionen av grönsaker ökar men inte så mycket. Det är också lite svårt att veta hur mycket människor verkligen äter. Våra siffror talar om vad som produceras och säljs. Här ingår också frukt och grönsaker som hinner bli dåliga och slängs bort, förklarar Erja Mikkola.

Finländarna äter och dricker fortfarande ganska mycket mjölkprodukter, i medeltal 102 liter mjölk, 148 kilo surmjölk, yoghurt, fil och grädde och 25 kilo ost per år. Konsumtionen av mjölk har ändå minskat. Däremot äter finländarna mera kvarg än förut.

År 2019 åt finländarna i medeltal nästan 15 kilo fisk per person. Det är lika mycket som ett år tidigare. Också mängden hönsägg som åts var lika stor som förut, i medeltal 12 kilo per person.

Äter allt mera havre

Spannmål är ett ord man använder för de inhemska sädesslagen vete, råg, korn och havre. Utländska sädesslag är till exempel ris och majs. Finländarna åt i medeltal 81 kilo av olika sädesslag år 2019. Det är en ökning med två kilo jämfört med ett år tidigare.

– Konsumtionen av havre har ökat mycket, hela två kilo. Nu äter finländarna i medeltal 9,5 kilo havre och havreprodukter per år. Det var en liten överraskning att ökningen var så stor, säger Erja Mikkola.

Konsumtionen av ris ökade med ungefär ett halvt kilo. Konsumtionen av vete minskade lite. Av andra sädesslag åt finländarna ungefär lika mycket år 2019 som ett år tidigare.

graf konsumtion
Största delen av det kött finländarna äter är svinkött, i medeltal över 30 kilo per person och år. På andra plats kommer fjäderfäkött, alltså fågel. På tredje plats kommer nötkött. Andelen nötkött minskar men är fortfarande över 18 kilo.

 

 

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)