Vi har fått nya trafikregler

Text: Jenni Stolt
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 06.10.2020

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft i början av juni. Många gamla regler fortsätter att gälla. Men det har kommit några nya vägmärken, alltså trafikmärken.

Vägtrafiklagen finns till för att trafiken ska löpa och vara trygg. De nya reglerna gäller bland annat bilister och fotgängare.

Håll säkra avstånd

Det är viktigt att hålla säkra avstånd i trafiken. När man kör ska man alltså hålla tillräckligt stort avstånd till andra bilar. Man ska också hålla en sådan hastighet att man tryggt kan stanna bilen om det behövs.

Följ hastighetsbegränsningarna

När man kör i trafiken måste man följa hastighetsbegränsningarna. Om man kör för fort kan man tvingas betala en avgift för trafikförseelse. Om man bryter mot hastighetsbegränsningarna tre gånger under ett år kan man få ett tillfälligt körförbud.

Stanna vid övergångsstället

Om det finns andra fordon framför övergångsstället måste bilisten sakta farten eller stanna helt vid övergångsstället. Man får köra över övergångsstället först när man är säker på att ingen fotgängare eller cyklist är på väg över övergångsstället.

Meddela när du börjar parkera

Nu kan du på det sätt du vill berätta när du har börjat parkera. Du kan till exempel skriva på en lapp vilken tid du har parkerat bilen. Lappen med tiden måste ändå synas bra genom bilrutan.

Var förutseende

I lagen finns nu en skyldighet att vara förutseende. Det betyder att man ska följa med vad andra människor i trafiken gör eller tänker göra.

Man kan bli tvungen att ändra hur man själv kör beroende på vad andra trafikanter gör. På det sättet kan man undvika farliga situationer och olyckor.

Nya vägmärken

Det har kommit 50 nya vägmärken. Dessutom har en del gamla vägmärken ändrats så att de nu är tydligare än förut.

Källor Yle och Trafikledsverket

Exempel på nya vägmärken, alltså trafikmärken:

gångtrafik förbjuden
Gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjuden. Här får man inte promenera och inte heller cykla eller köra med moped.
minimihastighet
Siffran på märket säger vilken den lägsta tillåtna hastigheten är. Märket till vänster på bilden säger att man ska köra 50 kilometer i timmen eller snabbare. Märket till höger säger att begränsningen tar slut. Då får man igen köra långsammare än 50.
Centrum
Märket visar den bästa rutten till stadens centrum.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)