Vildsvinen sprider sig i Nyland

Text: källa Metro, evira.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 18.11.2014

Det rör sig rekordmånga vildsvin i Nyland, i Borgå, Sibbo och Nurmijärvi.

Just nu finns det omkring tusen vildsvin i Finland. Största delen av dem finns i sydöstra Finland.

Experter är oroliga över att vildsvinen blir fler. I Estland och i Ryssland har man upptäckt vildsvin med afrikansk svinpest. Sjukdomen är inte farlig för människor eftersom den inte kan smitta från djur till människa.

Men svinpesten är ett hot mot jordbruket och köttindustrin. Sjukdomen kan smitta från vildsvin till tamsvin på lantgårdar. Om det sker måste svinen avlivas.

Vildsvin kan också orsaka olyckor i trafiken.

Myndigheterna planerar nu vildsvinsjakt. När mängden vildsvin blir mindre rör sig djuren inte längre lika mycket till nya områden.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)