Vilka får först coronavirusvaccination

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.11.2020

Coronavaccin finns inte ännu. Men i Finland har man redan gett råd om vilka som först ska få vaccinet.

Rekommendationen har gjorts av en grupp vaccinexperter. Experterna rekommenderar att vaccinet erbjuds först åt de här grupperna i Finland:

– vårdpersonal

– vårdboende arbetstagare

– äldre personer

– personer som hör till riskgrupper

Riskgrupperna är sådana personer som har en annan sjukdom som gör att de kan få en allvarlig coronavirus-sjukdom.

Forskare och läkemedelsföretag har redan utvecklat flera vaccin mot coronaviruset. Vaccinen testas för nu. Snart kommer några av dem att godkännas.

Tysklands hälsominister säger att vaccinationen i Tyskland kan börja redan i mitten av december. Även i USA beräknas de första vaccinationerna delas ut i december. De finländska experterna tror att vaccinet kan börja delas ut i början av nästa år, alltså om ungefär två månader.

Det finns inte genast tillräckligt med vaccin för alla. Därför planerar Finland och andra länder i förväg vilka som blir de första som får vaccinet. Regeringen bestämmer det slutliga beslutet om hur vaccinationerna sköts.

Källa: STT

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)