Vindkraft kan sänka elpriset

Text: Petri Kiuttu, kiälla Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.11.2015

Vindkraft som stöds av staten kan förändra elmarknaden i Norden i framtiden.

Enligt forskare vid Aalto-universitetet kan vindkraften till och med göra elproducenternas nuvarande affärsverksamhet omöjlig. Aalto-universitetet undersökte elproduktionen åren 2001 till 2013. Forskarna jämförde arkivuppgifter med olika uppskattningar om framtiden. Slutresultatet var att om man ökar vindkraften väldigt mycket kan det påverka elpriset i Norden mera än man har trott.

Vindkraften kan kanske göra konsumentens elräkning hela 68 procent mindre. Som konsumenter räknar man då industrin, handeln och hushållen.

Aalto-universitetets ekonomiprofessor Matti Liski och forskare Iivo Vehviläinen säger till Yle att elen redan har blivit billigare. Enligt Liski började priset sjunka i början av 2000-talet. Forskarna säger att orsaken till prissänkningen är att man har byggt mera vindkraftverk. Elen är ändå dyrare hos oss än i Sverige.

Liten skillnad för hushållen Men ett vanligt hushåll har inte heller i framtiden så stor nytta av att elpriset sjunker. Fastän priset på el blir billigare måste hushållen ändå betala både skatter och överföringsavgifter. De avgifterna stiger hela tiden.

Det verkar ändå som om det i framtiden kommer att vara lönsamt att producera el med vindkraft. Det är ganska billigt att bygga vindkraftverk. Vindkraften kan till exempel ersätta kraftverk som drivs med stenkol och som smutsar ner. Idag produceras bara en liten del, fem procent, av elen i Norden med vindkraft. Västländerna vill att elproduktionen görs om så att den inte förorenar längre efter år 2050.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)