Vissa skolor får extra pengar

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 01.03.2017

I bland annat Helsingfors får en del skolor extra pengar. Det förbättrar elevernas resultat.

I fjol gav Helsingfors stad 1,6 miljoner euro till skolor i områden med många arbetslösa, fattiga eller invandrare. Det här stödet kallas för PD-pengar, pengar för positiv diskriminering.

Med det extra stödet försöker man förhindra utslagning och förbättra jämlikheten. Stödet har också kallats för jämlikhetspengar.

Med de extra pengarna har skolorna anställt flera lärare, speciallärare och assistenter.

Enligt en rapport från Helsingfors faktacentral har de här PD-pengarna en positiv verkan. Skillnaderna mellan elevernas resultat i olika skolor har minskat. Fler elever tar sig vidare från grundskolan till fortsatta studier.

Antalet studerande inom yrkesutbildningar som har ett annat modersmål än finska eller svenska har snabbt ökat.

En majoritet av invånarna i Helsingforsregionen anser att det är bra att ge skolor i svåra områden mera pengar. Också skolornas rektorer är nöjda.

De här sakerna kom fram i en undersökning som tidningen Helsingin Sanomat har gjort.

Källa Helsingin Sanomat

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)