En mygga kallas Holopainen

Text: Källa Helsingin Sanomat
Foto: Jukka Salmela
Artikel publicerad: 29.03.2017

Forskare har hittat en ny myggart i Lappland. Den har fått ett annorlunda namn.

Den nya myggan har fått det vetenskapliga namnet Sciophila holopaineni efter gruppen Nightwishs Tuomas Holopainen.

Insekter har fått namn efter kända finländare också tidigare. En skalbagge fick namnet Oxyporus mannerheimii efter marskalk Mannerheim.

En bananfluga fick namnet Drosophila vireni efter löparen Lasse Virén. En stekel har fått namn efter ishockeymålvakten Tuukka Rask. Den heter Thaumatodryinus tuukkaraski.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)