Finländsk jazz är nu populär

Text: Petri Kuttu
Foto: Tero Ahonen
Artikel publicerad: 15.08.2018

Finländsk jazzmusik är nu populär. Finländska jazzmusiker uppträder i olika länder. Också ungdomar lyssnar nu gärna på jazz.

För några år sedan tänkte många att jazz är konstnärlig och trist musik för äldre människor. Men de senaste åren har de unga upptäckt jazzen. Jazz är rytmisk musik som passar bra att spelas också på musikklubbar.

Saxofonisten Timo Lassy och trummisen Teppo Mäkynen är de kändaste namnen inom den nya finländska jazzen.

Mäkynens grupp har uppträtt också på självständighetsdagens mottagning i presidentens slott. Just Mäkynen är en av dem som har fört fram glädjebudskapet om jazzmusiken.

Viapori Jazz på Sveaborg 21–25.8. Där uppträder Emma Salokoski, Alli Ikonen,Verneri Pohjola, Jukka Perko, Severi Pyysalo och Timo Lassy.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)