Stor sångfest i Svenskfinland

Text: Betty Marschan, källor FSSMF, festival22.fi
Foto: Finlands svenska sång- och musikförbund
Artikel publicerad: 31.05.2022

Över tusen körsångare och orkestermedlemmar samlas i juni till en stor sångfest. Den finlandssvenska sång- och musikfesten ordnas i Helsingfors 9–12 juni 2022.

Vart femte år samlas finlandssvenska körsångare och musiker för att sjunga och spela tillsammans. Sång- och musikfesten pågår i flera dagar. Både nybörjare och mera erfarna musiker deltar i evenemanget.

Sång- och musikfesten ordnades första gången år 1891, alltså för 131 år sedan.

På grund av coronapandemin blev det ingen sångfest förra sommaren som det var tänkt. Förra årets sångfest sköts upp till denna sommar i stället. Det är nu 25:te gången sång- och musikfesten ordnas.

Sångfesten ordnas på olika orter i Svenskfinland. Föregående sångfest hölls i Karleby år 2016. Föregående gång hölls sångfesten i Åbo år 2011. Och i år ordnas sångfesten i Helsingfors.

Det är många år sedan sångfesten var i Helsingfors senast. Sångfesten har inte ordnats i huvudstaden sedan år 1951.

En del uppföranden sker ute i det fria. Bland annat ordnas gratiskonserter vid Domkyrkans trappor fredagen 10 juni och framför biblioteket Ode söndagen den 12 juni.

Sångfesten ordnas av Finlands svenska sång- och musikförbund, som förkortas FSSMF. Det är en organisation för personer som sjunger eller spelar i finlandssvenska körer och orkestrar.

Mera information om programmet under Sång- och musikfesten finns på www.festival22.fi

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)