Corona är inte ofarligt

Text: Petri Kiuttu
Foto: Laura Oja
Artikel publicerad: 22.09.2022

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, alltså THL, har coronapandemin förvandlats till en endemi. Endemi betyder att viruset har förvandlats till en vanlig smittsam sjukdom.

Corona kommer att finnas i världen ännu i många år. Coronaviruset sprider sig och smittar snabbt.

Coronaviruset är inte längre lika farligt som förr. Corona- viruset kan ändå vara farligt till exempel för personer med svag motståndskraft.

Det finns det fortfarande mycket coronavirus i samhället. Vi måste alltså lära oss att leva med corona. På samma sätt har vi lärt oss att leva med till exempel influensa. Många tar varje höst vaccin mot säsongsinfluensa. Jag kommer också att vaccinera mig.

Det går inte att stoppa spridningen av coronaviruset med begränsningar. Förhoppningsvis kommer sjukdomen att hållas under kontroll.

Ha en bra start på hösten!

Författaren är chefredaktör för Selkosanomat och Lätta bladet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)