Du kan påverka genom att rösta

Text: Petri Kiuttu
Foto: Laura Oja
Artikel publicerad: 17.03.2023

Riksdagsvalet hålls i början av april. I valet väljs 200 riksdagsledamöter.

Att rösta i valet är ett riktigt och sakligt sätt att påverka. Det finns många svåra saker man måste bestämma om både i Finland och ute i världen. Därför är det viktigt att du röstar i valet.

Finlands folk blir äldre och Finlands statsskuld blir större. De studerande vill ha mera stöd och det behövs mera pengar till utbildningen. Det gick åt väldigt mycket pengar under coronapandemin. Finland har ansökt om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Kriget i Ukraina fortsätter.

Hur alla dessa saker sköts påverkas av hur du röstar i valet.

Genom att rösta i riksdagsvalet påverkar du både hur saker sköts idag och ännu långt i framtiden.

Vi här på Lätta bladet anser att riksdagsvalet är viktigt. I mitten av tidningen hittar du artiklar om valet och om demokrati. Med den här tidningen följer också en lättläst broschyr om valet.

Valdagen är söndagen den 2.4. Jag önskar läsarna en spännande valvår!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)