En ny tid börjar för Finland

Text: Petri Kiuttu
Foto: Laura Oja
Artikel publicerad: 16.02.2024

Finlands nya president inleder sitt arbete i början av mars. När du läser den här ledaren är den nya presidenten vald. Presidenten börjar sitt arbete i ett svårt världsläge.

Presidenten leder utrikespolitiken och ansvarar för Finlands säkerhet tillsammans med regeringen.
Presidentens erfarenhet, stil och sätt att göra saker påverkar vilken bild man får av Finland i andra länder.

Presidenten är en viktig representant för finländsk politik fastän han inte deltar i det dagliga politiska arbetet.

Vår förra president Sauli Niinistö önskade fred i världen i en intervju för Lätta bladet.

Att nå fred är ett bra men svårt mål. Vår nya president börjar sitt arbete i ett världsläge som är farligare
än på tiotals år.

Kriget i Ukraina fortsätter och Ryssland beter sig opålitligt. Också i Gaza pågår ett blodigt krig.

Världsläget blir inte lättare fastän vi får en ny president.

Som tur är, är våren på väg, mörkret får vika undan när ljuset kommer tillbaka!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)