Europa förändras

Text: Petri Kiuttu
Foto: Laura Oja
Artikel publicerad: 20.05.2022

En ny tid har börjat för Europa. Europeiska länder vill till exempel inte längre använda rysk energi.

Rysslands brutala krig i Ukraina har lett till snabba förändringar. Europa är kopplat till Ryssland på många olika sätt. Speciellt beroendet av rysk energi är ett problem i Europa.

EU-länderna har nu inget val. Nya lösningar måste hittas. Man vill inte längre använda rysk energi. Det går inte längre att lita på Ryssland.

Europa köper energi från Ryssland för hundratals miljoner euro varje dag. Naturgas, kol och olja importeras från Ryssland till Europa. EU köper dessa naturresurser eftersom priset är lågt.

Många europeiska länder diskuterar nu nya sätt att producera energi. Samtidigt kunde det bli en övergång till mera miljövänlig energi. Det betyder att man i framtiden inte behöver vara beroende av rysk energi. Det är en bra sak.

Många människor i Europa tänker nu annorlunda om Rysslands president Vladimir Putin. Européernas åsikter förändrades för alltid när Ryssland anföll Ukraina.

Det brutala kriget fortsätter. Vi måste hjälpa Ukraina i en svår situation. Kriget måste få ett slut!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)