Finlands ekonomi bekymrar

Text: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 15.03.2024

Finlands skuld ökar snabbt. Statens situation är dålig. Samtidigt säger många företag upp anställda.

Statens ekonomi bekymrar. Finland har för mycket skulder. Finansministeriets ekonomiska experter säger att det regeringen gör inte är tillräckligt för att minska skuldsättningen.

Finansminister Riikka Purra säger att regeringen berättar om nya sparåtgärder under våren. Regeringen ska snart föra det som kallas ramförhandlingar. Det är då regeringen bestämmer om statens utgifter och var man kan spara.

Regeringen har inte velat höja skatterna. Man har sparat bara genom att skära ner på utgifterna. Tyvärr är det de allra fattigaste som drabbas mest av nedskärningarna. Också arbetslösheten har ökat.

Elina Pylkkänen på Arbets- och näringslivsministeriet tror att situationen blir bättre. Antalet arbetsplatser ökar i år.

Det är ändå också arbetskraftsbrist i många branscher i Finland. Pylkkänen säger att det finns många lösningar på arbetskraftsbristen.

Läs mera om det på sidorna 10-13 i papperstidningen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)