Långa strejker i Finland

Text: Petri Kiuttu
Foto: Laura Oja
Artikel publicerad: 23.04.2024

Det har varit många strejker i Finland i vinter. Strejkerna har varit långa och de har påverkat mångas liv.

Den här vintern har fackförbunden och regeringen bråkat om många saker. Regeringen vill förändra arbetslivet i Finland. Arbetstagarnas organisationer, alltså fackförbunden, anser att förändringarna är dåliga för arbetstagarna. De anser att reformerna försvagar arbetstagarnas ställning i arbetslivet. Regeringen vill för sin del förbjuda en del av strejkerna.

Ingendera sidan vill ge efter. Bråket fortsätter. Det är tråkigt och situationen är dålig för båda.

Alla förlorar. Finska staten har stora ekonomiska problem. Strejkerna gör att ekonomin blir ännu sämre.

Båda parter har åtminstone delvis rätt. Det måste göras förändringar i arbetslivet. Det är viktigt att Finland klarar sig i konkurrensen med andra länder. Men man behöver ändå inte skrota hela modellen med rättvisa i arbetslivet.

Det är viktigt att fackförbunden och regeringen försöker komma överens. Ibland kan det vara bra att strida, men man måste också kunna göra slut på striden och komma överens. För att komma överens behövs förtroende för den andra.

Ha en bra vår!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)