Många familjer har det tufft

Artikel publicerad: 17.03.2022

Coronatiden har varit tung för alla. Coronapandemin har ändå påverkat barnen, de unga och de fattiga extra mycket.

Hur barn och unga mår hänger ihop med hur deras föräldrar har det. Om föräldrarna har för många problem kanske de inte har tid att lyssna på barnen och deras önskemål.

Det är föräldrarnas uppgift att ge barnen och de unga trygghet och stöd. Föräldrarna borde orka med den här uppgiften.

Men många föräldrars liv kan vara tungt. Barnen och de unga lider också, när föräldrarna har problem. Under coronapandemin har många föräldrar till exempel haft ekonomiska problem.

Under coronapandemin har allt fler barn och unga mått dåligt. Många barn och unga har blivit ensamma när de inte har kunnat gå till skolan och inte heller delta i några hobbyer.

Många har skött skolarbetet på distans länge. Därför kan barnen och de unga känna sig utanför, känna att de inte riktigt har något sammanhang.

Barn och unga behöver stöd av de vuxna för att kunna leva ett gott liv.

Varje barn har rätt att växa upp och leva ett gott liv. Det måste vi se till nu år 2022.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)