Mycket är fint i Finland

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 20.10.2023

Vi finländare är lyckligt lottade. Vi har fred, utrymme och natur. Det är det värt att vara tacksam för.

Finland har blivit valt till världens lyckligaste land sex gånger. En del av oss tycker ibland
att det är lite märkligt.

På hösten och vintern är det ju både mörkt och slaskigt i Finland och då känns det kanske inte som världens roligaste plats.

Men då glömmer vi någonting viktigt. Vi är lyckligt lottade eftersom vi har utrymme och ren natur, ren luft och rent vatten.

De här är saker som är värdefulla både nu och i framtiden. Det lönar sig att uppskatta och skydda dessa saker.

I september var jag med på en resa som ordnades av Visit Finland och Visit Saimaa. På resan bekantade
vi oss med naturen, turismen och företagen i södra Savolax.

Människorna var gästfria och vänliga och naturen väldigt vacker. Det gjorde stort intryck på mig.

I Finland finns många vackra platser som det lönar sig att besöka.

Det kan man tänka på när hösten känns grå och mörk. Njut av Finland!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)