Ukraina behöver stöd

Text: Petri Kiuttu
Foto: Laura Oja
Artikel publicerad: 17.02.2023

Kriget i Ukraina har pågått i nästan ett år. Ukraina kämpar för sin självständighet och för demokrati. Därför måste Ukraina vinna kriget mot Ryssland.

Vi måste också tro att freden är möjlig. En dag tar kriget i Ukraina slut. Men freden behöver vara rättvis.

Rysslands motiveringar för kriget är felaktiga. Ryssland har ingen rätt att attackera ett annat land, börja förstöra landet och döda oskyldiga människor.

Vladimir Putin har varit Rysslands president i mer än 20 år.

Putin har småningom skaffat sig en position som envåldshärskare. Putin har till exempel stoppat politiska motståndares verksamhet.

Media, organisationer och medborgare kan inte längre på ett tryggt sätt säga sina åsikter eller fungera i Ryssland.

I ett land med demokrati får människorna rösta i fria val och säga sina åsikter om saker och ting.

Därför måste vi alla stöda Ukraina.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)