Utbildning är framtiden

Text: Petri Kiuttu
Foto: Laura Oja
Artikel publicerad: 23.05.2023

Den nya regeringen beslutar om hur mycket pengar som ska användas för utbildning under de kommande fyra åren. Inga nedskärningar får göras inom utbildning.

Den nya regeringen börjar sitt arbete i ett svårt läge. Staten har alltför stora utgifter och Finlands skulder ökar. Finländarna blir äldre och det finns inte tillräckligt med arbetstagare i Finland. Regeringen måste ta stora och svåra beslut.

Samlingspartiet vann riksdagsvalet. Samlingspartiet har meddelat att man tänker göra nedskärningar, alltså spara 6 miljarder euro i statens utgifter. En så stor summa pengar kommer att påverka alla finländares liv. Samlingspartiet lovade i sin valkampanj att inte göra nedskärningar i till exempel utbildningen. Hoppas Samlings-partiet kommer ihåg sitt löfte.

Högklassig utbildning och fostran är väldigt viktigt för att Finland också i framtiden ska ha lika bra sakkunskap som andra länder. Finland måste erbjuda avgiftsfri utbildning likvärdigt för alla. Alla som behöver hjälp med inlärning ska få hjälp. Om vi nu sparar på utbildningen kommer problemen att bli mycket svårare att lösa i framtiden.

Utbildning ger färdigheter som behövs för att lyckas i världen.

Trevlig början på sommaren!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)