Barn och unga lider

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 24.03.2021

Det syns på barn och unga att möjligheten till motion är begränsad.

På grund av coronapandemin har myndigheterna kommit med många slags begränsningar.

Också barns och ungas möjligheter att syssla med motion har minskat. De här kan ha allvarliga följder. Barn och unga kan börja må dåligt på flera sätt. En del unga kanske inte börjar sporta eller motionera på nytt efter det här.

Hobbyverksamhet med sport och motion är bra på flera sätt. Barnen och ungdomarna lär sig där också hur de ska bete sig i en grupp.

Förutom bra kondition är motion bra för människors mentala hälsa. Nu kan tonåringar motionera bara på egen hand eller via videokontakt. Gemenskapen med andra har försvunnit.

Källa HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)