Äldre har mera tid för egna aktiviteter

Text: Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 26.10.2016

Finland har ungefär fem och en halv miljoner invånare. Av dessa är 1,1 miljon över 65 år. Var femte människa i Finland är alltså ålderspensionär.

Att andelen äldre blir allt större anses vara en dålig sak. Man talar om att försörjningsbördan blir tung. Det handlar om att ett visst antal människor jobbar, betalar skatt och avgifter och försörjer barn, unga, sjuka och gamla.

Om de som jobbar är för få och de som ska försörjas är för många blir det tungt eller kanske omöjligt.

I Finland är försörjningsbördan redan tung på grund av att många är arbetslösa. Också de arbetslösa måste försörjas av någon. Orsaken till att de äldre blir fler i förhållande till de unga, är att människor lever allt längre och att det föds färre barn än tidigare.

Enligt en befolkningsprognos kommer över hälften av de vuxna i Finland att vara över 65 år gamla år 2030.

Hur gammal är gammal?

Men är det en bra eller dålig sak att bli äldre? Inställningen till åldrande förändras hela tiden. Förr ansåg människor att en person som hade fyllt 65 år var gammal. Så är det inte längre.

En undersökning som gjordes 2013 visar att finländarna tycker att ålderdomen börjar vid 72 år. Många av de äldre tycker att ålderdomen börjar först vid 76 års ålder. Somliga tycker att man är gammal först när man har fyllt 80 år.

Nuförtiden är de äldre också i bättre skick än förr. De flesta i åldern 65-74 år klarar sig bra utan någon hjälp. Men ju äldre människorna blir desto fler blir problemen med hälsan och då ökar också behovet av hjälp.

Man kan få sjukdomar, sämre hörsel och syn och ont här och där. De här problemen syns också på Heurekas utställning som vi skriver om på sidan här bredvid.

Mera egen tid

Det finns saker som inte blir sämre, utan bättre när man blir äldre. De äldre som LL-Bladet har träffat talar alla om att friheten ökar. Man har mera tid att göra sådant man själv vill när man blir äldre och inte längre har ett arbete att gå till varje dag.

De äldre säger också att de inte alls känner sig gamla, utan att de ofta glömmer sin ålder.

Den som har levt länge har  mera livserfarenhet än en ung människa. Livserfarenhet leder till att man känner sig själv bättre, vet vad man vill och anser. Det är en bra sak, påpekar en av de intervjuade.

Enligt en ny finsk bok som har skrivits vid Jyväskylä universitet är det sant att många äldre är klokare än unga. I boken Ajattelun kehitys aikuisuudessa (ungefär Hur tänkandet utvecklas när man är vuxen) står det att de vuxnas förmåga att tänka utvecklas när de får mera livserfarenhet.

Det är vanligare att äldre är mera flexibla än unga i sitt tänkesätt. Unga kan ha svårare att tänka vidsynt, står det i boken.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)