Äldre och barn på WhatsApp

Text: Markku Juusola
Foto: Petteri Kivimäki
Artikel publicerad: 31.01.2018

För många äldre är smarttelefonen överraskande viktig. Med den håller de kontakt med barnbarnen.

Forskaren Sakari Taipale har undersökt hur gamla människor använder datorer och smarttelefoner. Han har märkt att dagens mor- och farföräldrar håller kontakt med sina barnbarn till exempel via WhatsApp. WhatsApp är en applikation för smarttelefoner. Man använde den till att snabbt skicka meddelanden till en eller flera personer.

Sakari Taipale, på vilket sätt håller släktingar kontakt via sina smarttelefoner?

– Vi undersökte hur tre olika generationer i släkten använder de här apparaterna. I Finland hade vi med ungdomar, deras föräldrar och mor- och farföräldrar i 22 släkter. Vi undersökte samma sak också i Slovenien. Slovenien är ett litet land i Sydeuropa.

– Vi märkte att det är stora skillnader mellan familjerna i Finland och i Slovenien. Det hör ihop med hurdana familjerna är och hur familjerna bor.

– Största delen av de finländska familjerna hade grundat en WhatsApp-grupp. I Slovenien hade inte en enda familj gjort det. Slovenien är ett litet land där avstånden är korta. I Slovenien är det vanligt med egnahemshus där tre generationer bor tillsammans. Där använder familjerna inte alls WhatsApp eftersom det inte behövs. I stället tar man trappan till övre våningen och berättar direkt för sin mormor vad som har hänt, eller så ringer man med telefonen.

– I Finland är avstånden långa. Släkterna bor över hela landet, långt från varandra. I Finland lade vi märke till också en annan sak. Här är det vanligt att barn och mor- och farföräldrar har kontakt direkt via WhatsApp. Här är barnens föräldrar alltså inte alltid med i kommunikationen.

Vad talar barn och mor- och farföräldrar om på WhatsApp?

– Vanligen skickar man hälsningar. Förr skickade man postkort, nu skickar man meddelande via WhatsApp. De små meddelandena är viktiga. Man vet hur barnbarnen har det. Det är ett sätt att hålla kontakt.

– Familjerna använder också annars WhatsApp mångsidigt. Applikationen används som minneslapp, som inköpslista och för att komma överens om när man ska äta.

Idag är det enklast att beställa tid till läkaren via dator eller med smarttelefon. Vad betyder det här för äldre som inte kan använda dator eller smarttelefon?

– De gamla kan lätt få en känsla av att de inte klarar sig i sin egen vardag. Det leder till besvikelse. Man gör de gamla hjälplösa fastän de annars klarar av att sköta sina ärenden utan hjälp. Digitaliseringen borde skötas så att olika användares behov beaktas.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)